ติดต่อเรา


สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

โทรศัพท์/โทรสาร. 02-722-7101

โทรศัพท์มหาวิทยาลัย 02-320-2777 ต่อ 1461และ1462

Email : [email protected]


การประชุม : ครั้งที่ 3/2561
วันที่ :24 พฤษภาคม 2561
เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3

ปฏิทินทั้งปี

-
 
 

การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2561

รูปภาพกำลังดำเนินการ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444

วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200

Copyright © 2012 Kasem Bundit University All Rights Reserved