จุดมุ่งหมาย


1. เพื่อรองรับภารกิจของสภามหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย สามารถให้บริการข้อมูลต่างๆ สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นองค์กรที่สามารถประสานงาน ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

4. เพื่อดำเนินการประเมินสภามหาวิทยาลัย


การประชุม : ครั้งที่ 3/2561
วันที่ :24 พฤษภาคม 2561
เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3

ปฏิทินทั้งปี

-
 
 

การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2561

รูปภาพกำลังดำเนินการ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444

วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200

Copyright © 2012 Kasem Bundit University All Rights Reserved