บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

ประวัติหน้าที่การงาน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  e-mail :
 • khompet.cha@kbu.ac.th
 • khompet_c@yahoo.com

อาจารย์มัทกานต์ โอฬารรัตน์มณี

ประวัติหน้าที่การงาน

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  e-mail :
 • mattakran.ora@kbu.ac.th
 • mattakran@hotmail.com

คุณจิราวรรณ ยศโชติ

ประวัติหน้าที่การงาน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  e-mail :
 • chirawan.yot@kbu.ac.th
 • chirawan_y@yahoo.com

การประชุม : ครั้งที่ 3/2561
วันที่ :24 พฤษภาคม 2561
เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3

ปฏิทินทั้งปี

-
 
 

การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2561

รูปภาพกำลังดำเนินการ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444

วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200

Copyright © 2012 Kasem Bundit University All Rights Reserved